| Creative | Promotional Services and Events | Image Making - Public Relations | Διοργάνωση Συνεδρίων - Εκδηλώσεων |

Image Making - Public Relations

Το τμήμα της επιχείρησης που είναι αρμόδιο για την σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη της επικοινωνιακής Στρατηγικής κάθε πελάτη.
Παρέχει υπηρεσίες Δημοσίων Σχέσεων με υλοποίηση πράξεων και ενεργειών που επιδιώκουν την ενδυνάμωση των θετικών στάσεων του κοινού, ενώ ταυτόχρονα αποσκοπεί στην εξάλειψη όλων των δυσμενών στάσεων και στη δημιουργία καλής πίστης.
Εδώ αναλύονται οι Ανάγκες και οι Επιθυμίες του πελάτη και προσφέρονται συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά περίπτωση.

  • Επιχειρησιακές Επικοινωνίες & Εταιρικές Σχέσεις
  • Δημόσιες Σχέσεις
  • Σχέσεις με Media – Δημοσιότητα
  • Crisis Management
  • Κοινωνική Ευθύνη
2009 © Image Maker Advertising developed by Chrome Web